NOWA STRONA
NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ:
www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

8 Lutego 2016 Poniedzia-ek Do końca roku zosta-o 328 dni.
Imieniny obchodz-: Gniewomir, Gniewosz, Honorat, Jan, Ksenofont, Lucjusz, Pawe-, Piotr, Salomon, Sebastian, Żaklina 
Menu witryny
Strona Główna
Kierownictwo
Aktualności
Informacje o NoOSG
Placówki NoOSG
Historia siedziby
Dowódcy, komendanci
Nasza historia
Informacje praktyczne
Zamówienia publiczne
LOSG
Informacje ogólne
Zasady naboru
Akty prawne
Integracja zasobów
Antykorupcja
Etyka SG
LOSG
Z życia Oddziału
Multimedia
Sport
Wydarzenia
Współpraca
LOSG
Z lotu ptaka
Widok z satelity
Galeria
LOSG
Narzędzia
Wyślij anonim
Najczęstsze pytania
Mapa Witryny
Lista stron
LOSG
BIP
LOSG
Ważne telefony
Interwencyjny SG:
0 800 422 322

Zaufania NoOSG:
(068) 358 22 22

LOSG
Otwarcie Placówki SG w Kaliszu
1 grudnia 2007 roku w Kaliszu rozpoczęła oficjalnie działalność nowa Placówka Straży Granicznej wchodząca w skład Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej (LOSG) w Krośnie Odrzańskim. Jej utworzenie jest efektem zmian organizacyjnych w Lubuskim Oddziale Straży Granicznej, związanych z dostosowaniem jego struktury do realizacji zadań Straży Granicznej w strefie państw Schengen.
W związku z przystąpieniem Polski do Układu z Schengen, a co za tym idzie nowelizacją ustawy o Straży Granicznej konieczne było etapowe wprowadzanie zmian w strukturze organizacyjnej Oddziału.
I etap działań objął m.in. włączenie z dniem 01.09.2007 r. do struktury Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej Placówki SG w Poznaniu – Ławicy oraz zwiększenie zasięgu działania LOSG o obszar Wielkopolski. Obecnie zasięg działania Oddziału obejmuje województwo lubuskie oraz wielkopolskie.
II etap działań to właśnie jest utworzenie z dniem 01.12.2007 r. Placówki Straży Granicznej w Kaliszu.
Z chwilą przyjęcia pełnego dorobku Układu z Schengen (planowana data to 21.12.2007 r.) struktura organizacyjna LOSG obejmie 6 Placówek SG na granicy wewnętrznej: tj. w Kostrzynie nad Odrą, Świecku, Gubinku, Olszynie, Przewozie, Kaliszu oraz 1 Placówkę SG na granicy zewnętrznej w Poznaniu – Ławicy.
Kolejny etap zmian organizacyjnych obejmie podyktowany jest rozszerzeniem zadań SG związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, międzynarodowej i wymusza przeniesienie działań w głąb kraju. Skutkiem tego będzie utworzenie nowych Placówek Straży Granicznej w głębi kraju tj. w Pile (woj. wielkopolskie) a także w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. (woj. lubuskie), przy jednoczesnym zniesieniu Placówek SG w Przewozie i Kostrzynie nad Odrą. Termin przejęcia obiektów i przystosowania ich do potrzeb Straży Granicznej wstępnie ustalono na koniec 2009r.


Wszelkie te zmiany organizacyjne podyktowane są z planowanym z dniem 21.12.2007r. zaprzestaniem fizycznej ochrony granicy wewnętrznej oraz kontroli granicznej we wszystkich przejściach granicznych na odcinkach granicy państwowej RP, stanowiących - od dnia 1 maja 2004 r. - granicę wewnętrzną Unii Europejskiej. W związku z tą reorganizacją w LOSG nie są planowane zwolnienia funkcjonariuszy czy ich alokacja. Jedyne ruchy kadrowe są przewidziane wewnątrz Oddziału.
Utworzenie nowej Placówki SG w Kaliszu odbyło się także bez zwiększania limitu zatrudnienia w Lubuskim Oddziale Straży Granicznej. Docelowo ma tam pracować 64 funkcjonariuszy.

Do głównych zadań realizowanych przez Placówkę Straży Granicznej w Kaliszu będzie:
- patrolowanie określonych obszarów (typowanych na podstawie analizy ryzyka i wyników prowadzonego rozpoznania),
- legitymowanie osób (poszukiwania, realizacja czynności zleconych, ustalanie sprawców i świadków przestępstw i wykroczeń),
- kontrola środków transportu poruszających się po drogach publicznych pod kątem spełnienia przez nie wymogów wynikających z przepisów ruchu drogowego oraz transportu drogowego, a także transgranicznego przemieszczania odpadów i towarów niebezpiecznych,
- systematyczne lub okresowe kontrole miejsc publicznych, w których gromadzą się obywatele państw trzecich (targowiska, dworce kolejowe, giełdy), w celu kontroli legalności pobytu, legalności zatrudnienia oraz legalności prowadzenia działalności gospodarczej,
- podejmowanie (samodzielnie lub na podstawie zgłoszenia) czynności służbowych w stosunku do osób naruszających obowiązujący porządek prawny (w zakresie posiadanych przez Straż Graniczną kompetencji),
- poszukiwaniu rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa, a które mogą się stać przedmiotem transgranicznego przemieszczania,
-  udział w akcjach ratowniczych i zapewniających oraz przywracających porządek na określonych obszarach,
- współpraca z uprawnionymi służbami i organami krajowymi oraz innych państw w realizacji określonych zadań pozostających we właściwości pionu granicznego (wspólne działania).
wypadanie włosów porost włosów weterynarz drukarnia kolorowanki dla dzieci przedszkola piosenki dla dzieci piosenki dla dzieci fundusz inwestycyjny rasy psów
Szukaj
Szukana fraza:

LOSG
Baza adresowa
Skargi i wnioski
Kontakt
Linki
LOSG
Logowanie
Użytkownik:

Hasło:

LOSG
Schengen
Schengen
Schengen
straż graniczna
Straż Graniczna - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim